Buurtvisie voor de Jordaan

Welkom bij de expositie van het fotoproject!
Deze 14 panelen tonen inzichten ontstaan dankzij het fotoproject. Op ieder paneel staat een thema dat door de bewoners veel is gefotografeerd. Er staat telkens een korte toelichting bij met een vraag, waarbij we benieuwd zijn hoe u hierover denkt. Alle antwoorden gaan we weer gebruiken voor de uitvoering van onze buurtvisie. Meld het ons dus alsjeblieft: spreek ons aan, schrijf uw tip op een kaartje of kom naar één van de discussieavonden. Wij stellen uw mening erg op prijs en hopen dat u geniet van de foto’s! (Groet, Anke Huntjens, Regiodirecteur Amsterdam Centrum)

Voordat we een nieuwe buurtvisie voor de Jordaan en Haarlemmerbuurt konden maken, wilden we de mening van de bewoners weten.  Daarom vroegen we bewoners om met foto’s en teksten te laten zien wie zij zijn en hoe zij wonen. Hoe beleven zij de buurt? Wat waarderen zij? Onderzoeksbureau Beautiful Lives heeft voor ons het fotoproject opgezet. Uiteindelijk deden 30 bewoners uit de Jordaan en 15 bewoners uit de Haarlemmerbuurt mee. Zij gingen twee weken lang op pad met een digitale camera. Dit leverde ons een schat aan informatie en inzichten op. (Buurtvisie Jordaan en Haarlemmerbuurt, 2011-2021) Wij hebben een buurtvisie voor de Jordaan en de Haarlemmerbuurt geschreven, omdat we hier veel bezit hebben. Ymere heeft hier bijna 4.000 woningen en 260 bedrijfsruimten. In de buurtvisie staan onze ambities voor de beide buurten. De komende 10 tot 20 jaar gaan we daarmee aan de slag. De nadruk ligt daarbij op de toekomst van de Ymere-woningen, maar wij willen ook een rol spelen in het verbeteren van de woonomgeving . Wij zijn daarbij overtuigd dat kwalitatief goede wijken ook gemengde wijken zijn. Niet alleen door een mix van wonen, werken en voorzieningen, maar ook door een mix van mensen. Bovendien moeten we in deze buurten veel verouderde woningen opknappen. Ook ligt er een uitdaging op het gebied van duurzaamheid. Enerzijds door energieverbruik te beperken. Anderzijds geloven we in sociaal duurzame buurten. Daarbij zoeken we samenwerking met bewoners, het stadsdeel en andere partijen om ervoor te zorgen dat het leefbaar blijft. Nieuwsgierig naar onze ambities? Neem een exemplaar van onze buurtvisie mee!

De expositie is vormgegeven door Riccardo Burgio in samenwerking met professioneel fotograaf Floris Leeuwenberg. Beiden wonen ook in de Jordaan. Zij hebben uit ruim tweeduizend foto’s een keuze gemaakt om ervoor te zorgen dat de buurten op de panelen echt gaan leven. Daar waar onvoldoende materiaal was zijn foto’s van Floris Leeuwenberg toegevoegd. Beiden werken geruime tijd samen en hebben onder de vlag van SHPIEL.COM diverse projecten gerealiseerd waar het spel tussen Beeld en Design centraal staat. Na afloop van de expositie hangen we de panelen op in ons kantoor aan de Mauritskade 17A, zodat klanten en medewerkers er blijvend van kunnen genieten.

Allereerst willen wij onze huurders bedanken die hebben deelgenomen aan het fotoproject. Zonder hun input was deze expositie niet mogelijk geweest. Daarnaast gaat onze dank uit naar de groep mensen die er beroepsmatig naar keken; stadsdeel Centrum, woningcorporatie Eigen Haard en medewerkers van Ymere. Speciale dank naar het COC Amsterdam voor het openstellen van deze expositieruimte. Zij waren gelijk enthousiast over het idee en maakten het met behulp van vrijwilligers mogelijk om deze expositie voor een breed publiek open te stellen. Tenslotte bedanken we Beautiful Lives, Riccardo Burgio, Floris Leeuwenberg en Setup Signing voor het opzetten en vormgeven van de expositie.

Toelichting op Expositie

De expositie is vormgegeven door Riccardo Burgio in samenwerking met professioneel fotograaf Floris Leeuwenberg. Beiden wonen ook in de Jordaan. Zij hebben uit ruim tweeduizend foto’s een keuze gemaakt om ervoor te zorgen dat de buurten op de panelen echt gaan leven. Daar waar onvoldoende materiaal was zijn foto’s van Floris Leeuwenberg toegevoegd.

De rijke historie van de Jordaan!

De Jordaan heeft een grootse historie. Onder meer de monumentale gebouwen en het rijke oeuvre van volksmuziek getuigen hiervan. Het koesteren van dit verleden draagt bij aan een positieve woonbeleving. Het is daarom van belang om bij de toekomstontwikkeling van de buurt het verleden niet uit het oog te verliezen.

Authentiek ondernemerschap kleurt de buurt

Eén van de belangrijkste elementen in de buurt zijn de vele authentieke winkels. Winkels die worden gerund door ondernemers met passie en die de buurt haar eigen unieke karakter geven.
Bij de bewoners zien we de angst dat vernieuwing deze authentieke winkels laat verdwijnen en dat er geen ruimte meer is voor eigengereidheid of voor het anders zijn dan de massa.
Hoe zorgen de buurt en Ymere ervoor dat er over 20 jaar nog authentieke winkels bestaan?

Genieten van groen

Voldoende groenvoorziening draagt bij aan de leefbaarheid van de buurt. Het groen verbloemt letterlijk de steen. Het accentueert het vriendelijke en dorpse karakter. De bewoners genieten van dit groen. Het liefst zoveel mogelijk.
In het onderhouden van groen spelen bewoners een belangrijke rol. Zo leggen bewoners zelf geveltuintjes aan en plaatsen vele plantenbakken.

Horeca maakt de buurt bruisend

Om de horeca in de buurt kun je niet heen. Ook de bewoners niet, zelfs al zouden ze het soms best willen. De horeca draagt enerzijds bij aan het buurtgenot maar kan anderzijds de rust behoorlijk verstoren. Zonder horeca zou de buurt niet zo levendig zijn. Hoe ziet uw ideale horecagelegenheid eruit?

Logistieke uitdagingen!

Wonen in deze buurt is concessies doen rondom bereikbaarheid. Het hebben van een auto is voor velen onmogelijk. De wachttijden voor een parkeervergunning rijzen de pan uit en het vinden van een parkeerplek is een lastige opgave. De fiets is voor veel bewoners het ideale vervoersmiddel. Maar als bezoek van bewoners met de auto komt, leidt dit weer tot veel ergernissen.
De gemeente werkt er hard aan om de parkeerproblematiek op te lossen. Heeft u een tip aan (mede-)bewoners en/ of Ymere om de gemeente hierbij te helpen?

De Jordaanbewoner

De bewoner van de Jordaan geniet van alles dat de Jordaan te bieden heeft. Ze zijn trots om in de Jordaan te wonen. Men is assertief, betrokken, goed in ongecompliceerd genieten en heeft er veel voor over om in de Jordaan te wonen.

De oude en nieuwe Jordanezen

De beleving van de Jordaan is voor alle bewoners in essentie hetzelfde. Toch zien we verschillende behoeften terug bij de ‘oude’ en ‘nieuwe’ Jordanezen. De ‘oude’ Jordanees ziet veranderingen met argusogen tegemoet. Vernieuwing doet afbreuk aan de Jordaan zoals zij deze kennen en die hen zo dierbaar is. De ‘nieuwe’ Jordanees heeft verandering niet zo door.

De Haarlemmerbuurt bewoner

De Haarlemmerbuurt kent een gevarieerd woningaanbod. Dit maakt het mogelijk een diverse groep bewoners te huisvesten. De starter die gelukkig is met 35m2, maar ook de 65+er die met de aanwezigheid van een lift van alle gemakken is voorzien. Ieder heeft zijn eigen wensen en belangen. Ymere streeft naar een mix van bewoners: in leeftijd, inkomen en huishoudenssamenstelling. Hoe ziet uw ideale mix van bewoners er voor over 20 jaar uit?

De Haarlemmerbuurt bestaat niet

De Haarlemmerbuurt wordt door de bewoners niet als één buurt ervaren. Sommige bewoners weten niet eens dat ze in de Haarlemmerbuurt wonen. Zij wonen voor gevoel gewoon in een mooi en bijzonder deel van de stad Amsterdam. De buurt als verbindend element is voor hen niet belangrijk: het zijn de ligging van hun woning en de voorzieningen in de omgeving die het wonen op deze locatie interessant maakt.

Ruimte is een schaars goed

Ruimte in de buurt is schaars. Bewoners ervaren dit in huis, maar ook als ze zich door de menigte naar de supermarkt begeven. De ruimte die er is, ziet men graag optimaal benut. Benut in de vorm van voorzieningen waar de bewoners iets aan hebben.

Esthetiek versus hufterproof

De openbare ruimte in en om de woning verdienen volgens de bewoners meer aandacht. Men heeft soms het gevoel dat hufterproofheid wordt verkozen boven esthetiek. Volgens de bewoners lokt hufterproofheid juist vandalisme uit. Dit in tegenstelling tot een mooie en schone oplossing. Dit laatste versterkt het trotse gevoel waardoor men de ruimte rondom de woning veel eerder uit zichzelf netjes onderhoudt.

Naar eigen smaak inrichten van de woning

Naar eigen smaak in te delen. Men begrijpt dat dit niet altijd zonder extra kosten mogelijk is, en verwacht van Ymere geen overdreven luxueuze artikelen. Voor menigeen is de wens echter zo groot dat men graag in samenwerking met Ymere tot een goede invulling zou willen komen.

Slimme oplossingen om de ruimte in je woning beter te benutten

De ruimte in een woning in deze buurt is vaak klein. Foto’s van de bewoners laten duidelijk zien hoe men probeert zo efficiënt mogelijk met de beschikbare ruimte om te gaan. Dit lukt in sommige gevallen goed, in andere gevallen moet men echter concessies doen. Zoals het dagelijks in en uit klappen van een bed in de woonkamer.

Een beetje privacy graag

Dicht op elkaar wonen hoort bij de buurt. De buurt is dichtbevolkt en de woningen zijn vaak gehorig. De grootste ergernis van bewoners is geluidsoverlast en overlast van buren. Prettig samenleven is een kwestie van rekening houden met elkaar en van elkaar wat kunnen hebben. Als dit wordt verstoord is het altijd de eerste stap om elkaar daarop aan te spreken. Maar wat als dat niet helpt?

Projects, Exhibitions, Graphic Design, Amsterdam

wordpress blog design

Buurtvisie voor de Jordaan

14 light panels, 1 meter x 1 meter, for an exciting photo project and exhibition of the famous Jordaan, in the old heart of Amsterdam! Most of the photographs are teken by the inhabitants themselves, you can find out what the think of their neighborhood and know about their wishes for the future.
wordpress blog design

Museum Het Schip

Museum Het Schip has a garden with street furniture designed by architects of the Amsterdam School. The Amsterdam School  originated as an association of friends and took over from the Amsterdam society of architects "Architecture et Amicitia" in 1916. Revolutionary architects such as De Klerk, Kramer, Van der Mey, Staal, Gratama and Wijdeveld had ambitious political ideals. They explored new forms that reflected their vision of society.
wordpress blog design

COOKBOOK

Italian mothers, especially those of some time ago, are famous for the particular care, shall we say, of the nutritional side of family life. The warmness, at times overwhelming, the total commitment to their kitchen and to the feeding of the family, have made them icons. Therefore it is apparent that the recipes of an Italian mother of this kind is in and of itself the story of an entire lifetime.
wordpress blog design

FORRESTER

Forrester (Nasdaq: FORR) is one of the most influential research and advisory firms in the world. We work with business and technology leaders to develop customer-obsessed strategies that drive growth. Forrester’s unique insights are grounded in annual surveys of more than 500,000 consumers and business leaders worldwide, rigorous and objective methodologies, and the shared wisdom of our most innovative clients.
wordpress blog design

rhythm project

"Life has a rhythm, it's constantly moving." Photoshop work on a series of images (by Floris Leeuwenberg) for a Book and an exhibition.
wordpress blog design

Sega CD

Séga Sidibé est un des plus grand joueurs de djembé du Mali. (Afrique de l’Ouest). Il sait faire « parler » le djembé et surtout il est un des garant de la tradition de la percussion au Mali. Né en 1942 à Fougamana dans la région du Wassoulou au Sud du Mali, il apprends à jouer le djembé aux côtés de Toumani Balo, le batteur de village. A l’age de 17 ans Séga s’installe à Bamako et commence à jouer avec les jeunes batteurs pendant les mariages. Sa réputation de djembéfola talentueux l’ayant précédé, il devient très vite un soliste très recherché pour animer les nombreuses manifestations à Bamako.
wordpress blog design

ART AND DESIGN

Composition is the manner pieces or components are combined and arranged visually to tell a story. Proper composition considers alignment, grouping, placement, space, and visual flow within a layout. This layout can be any medium. Once a proper audience and purpose have been determined then composition, components, and concept can encompass that identified purpose allowing a successful design.
wordpress blog design

COLLAGES

As a designer, it can be pretty difficult to figure out an attractive way to mix various images into one cohesive layout, especially if you’re working with print instead of an unlimited interactive space. I mixed images for all sort of projects, books and exhibitions.
wordpress blog design

BRAND

BRANDING: You have to be very brave and very entrepreneurial – you have to dare to create your own brand. Delphine Arnault